Download Flash Download Flash HUI.se

Databasen Handeln i Sverige

Uppgifter om handeln i Sveriges län och kommuner. Fri tillgång!


Se meny längst ned på denna sida eller gå direkt till regiondata HÄR2018-12-19 - Uppdatering
Ny sysselsättningsrelaterad data publicerad. Vidare till sök

2018-11-22 - Analys
Ta del av HUI:s spaning om besökarnas betydelse för den lokala handeln. Ladda ned

2018-10-25 - Forskning
Ny kartläggning av butiksbeståndets struktur i Sverige. Rapporten visar bland annat att omsättningen drivs av kedjorna och att 51 procent av Sveriges butiker är kedjeanslutna. Ladda ned här: Rapport - Datamaterial

2018-10-12 - Rapport
Rapporten Snabbfakta 2018 publicerad. Rapporten är en sammanställning av fakta om den svenska detaljhandeln och ämnar sätta databasens regionala statistik i ett bredare perspektiv. Läs mer

2018-09-28 - Kommentar
Läs HUI:s kommentarer till resultaten från årets kartläggning av butikshandeln i Sverige. Till artikeln

2018-09-04 - Uppdatering
Ny data publicerad för år 2017. Uppdaterad sysselsättningsstatistik publiceras i december. Vidare till sök

2018-07-03 - Frukostseminarium
Välkommen att ta del av resultaten från årets uppdatering av Handeln i Sverige direkt efter sommaren! Frukostseminarier anordnas den 4:e september i Stockholm samt 5:e september i Göteborg. Läs mer

2018-06-26 - Nytt verktyg
Nytt kartverktyg tillagt där Sveriges kommuner kan jämföras visuellt. Vidare till verktyget

Äldre nyheter -->
 


Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om detaljhandelns omsättning, försäljningsindex och utveckling inklusive demografisk statistik, som sammanställs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Läs mer

OBS! Nyare webbläsare såsom Chrome eller Firefox rekommenderas för användning av databasen. Internet Explorer rekommenderas ej.
 

 

Logga in / Inget konto? Registrera dig här