Kontakt

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Webbplatsen Handeln i Sverige drivs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet.

Handeln i Sverige
HUI Research AB
103 29 Stockholm

För frågor angående statistiken: handelnisverige@hui.se


Rickard Johansson, HUI Research

Telefon: 072-543 90 76

E-post: rickard.johansson@hui.se

Per Andersson, HUI Research

Telefon: 070-320 09 14

E-post: per.andersson@hui.se


Information om Handelsrådet.

Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Som ett led i detta ser Handelsrådet ett behov och intresse av att bidra till att aktuell handelsstatistik finns tillgänglig för forskare, företag och anställda i handelsnäringen, vilket har gjort att Handelsrådet valt att finansiera "Handeln i Sverige".

Kontaktuppgifter:

Vd Andreas Hedlund
Telefon: 010-471 85 46

E-post: andreas.hedlund@handelsradet.nu

Handelsrådet
Postadress: 103 29 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 24