PUL

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN

För att kunna använda Handeln i Sverige är HUI Research skyldigt att samla in personuppgifter. Dessa uppgifter härrör ur den registrering som databasverktygets kunder genomfört för att kunna genomföra en beställning av uppgifter ur databasen. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av HUI Research.

HUI Research använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av tjänsten Handeln i Sverige och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.

Privatpersoner som önskar information om vilka personuppgifter som har behandlats av HUI Research kan begära detta skriftligen.