Databasen Handeln i Sverige

Uppgifter om den fysiska handeln i Sveriges län och kommuner. Fri tillgång!


KLICKA HÄR FÖR ATT GÅ DIREKT TILL REGIONDATA (Logga in till höger först)


20-10-15 - Rapport
Ny kartläggning "Handelns struktur och utveckling 2019" som analyserar butiksbeståndets struktur i Sverige. Resultaten visar bland annat att butiksbeståndet har krympt två år i rad och att 61 procent av detaljhandelns butiker är kedjeansluta. Läs rapporten här

20-09-03 - Uppdatering
Ny omsättningsdata på regionnivå publicerad för år 2019. Sysselsättningsstatistik publiceras i december. Vidare till sök

20-08-31 - Webbinarium
Klicka på länken för att anmäla dig till Handeln i Sverige-webbinariet den 2 september där 2019 års siffror presenteras. Klicka här. 

20-05-31 - Spaning sommar 2020
Läs HUI:s spaning om coronakrisens effekter på detaljhandeln och butikslandskapet. Ladda ned

20-05-15 - Spaning sommar 2020
Läs HUI:s spaning "Kedjorna växer när butiksbeståndet krymper". Ladda ned

20-02-15 - Spaning vinter 2020
Läs HUI:s spaning "E-handelsföretagen samlas i storstäderna". Ladda ned

19-12-13 - Uppdatering
Ny sysselsättningsrelaterad data publicerad. Vidare till sök

19-12-02 - Spaning vinter 2019
Läs HUI:s spaning om gränshandeln på kommunnivå gentemot norska konsumenter. Ladda ned

19-11-25 - Rapport
Rapporten Snabbfakta 2019 publicerad. Rapporten är en sammanställning av fakta om den svenska detaljhandeln och ämnar sätta databasens regionala statistik i ett bredare perspektiv. Läs mer

19-11-01 - Rapport
Ny kartläggning "Handelns struktur och utveckling 2018" som analyserar butiksbeståndets struktur i Sverige. Resultaten visar bland annat att antalet detaljhandelsbutiker minskar. Läs rapporten här

19-10-03 - Rapport
Ny studie "E-handelns lokala närvaro" som analyserar kluster av e-handelsföretag i Sveriges län. Resultaten visar bland annat att stor koncentration av sysselsättning till storstadsområden. Läs rapporten här

19-09-12 - HUI kommenterar
Resultaten för år 2018 visar att fysisk handel växte med 2 procent jämfört med året innan. Ta del av HUI:s kommentarer till resultaten från årets kartläggning av butikshandeln i Sverige. Till artikeln

19-09-05 - Uppdatering
Ny omsättningsdata på regionnivå publicerad för år 2018. Sysselsättningsstatistik publiceras i december.
Vidare till sök

19-08-15 - Frukostseminarium
Välkommen att ta del av resultaten från årets uppdatering av Handeln i Sverige direkt efter sommaren! Frukostseminarier anordnas i Stockholm 5 sept, Göteborg 6 sept, och via webbsändning 9 sept. Läs mer

19-06-07 - Spaning sommar 2019
Läs HUI:s spaning om hur butiksutbudet varierar över Sveriges regioner. Ladda ned

19-02-04 - Spaning vår 2019
Läs HUI:s spaning om hur du som användare kan jämföra handeln i olika regioner med hjälp av nyckeltalet jämförelseindex och hur det har förbättrats i och med december månads uppdatering. Ladda ned

 


Handeln i Sverige är en kostnadsfri databas med unika uppgifter om den fysiska detaljhandelns omsättning, försäljningsindex och utveckling inklusive demografisk statistik, som sammanställs av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Läs mer

OBS! Nyare webbläsare såsom Mozilla Firefox rekommenderas för användning av databasen. Äldre webbläsare såsom Internet Explorer rekommenderas ej.
 

 

Logga in / Inget konto? Registrera dig här