Handeln i Sverige

KVALITETSDATA FRÅN HUI RESEARCH

Handeln i Sverige är en databas med i många fall helt unika uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex inom dagligvaru- respektive sällanköpshandeln för samtliga kommuner och län i Sverige, inklusive riket som helhet. Databasen innehåller, förutom detaljhandelsstatistik, även ett antal demografiska data av betydelse för detaljhandeln, till exempel befolkningens storlek, struktur och utveckling, samt uppgifter om inkomster och pendling på kommun- och länsnivå. Handeln i Sverige innehåller även uppgifter om detaljhandelns arbetsmarknad på olika geografiska nivåer.

Databasen tillhandahålls kostnadsfritt (gäller tidsserien 2007-2018) med finansiering från Handelsrådet.
För äldre data (1992-2006) läs mer här.

Uppgifterna i databasen kan efter registrering laddas ned online för vidare analys, beräkningar och prognosarbete. All data kan användas fritt så länge källa HUI/Handelsrådet anges.

Ny årsdata laddas vanligtvis upp i slutet av sommaren. Sysselsättningsdata uppdateras därefter i slutet av året.

Källor:

 Huvudkälla

  • Uppgifterna i Handeln i Sverige baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik, REGON
  • REGON bygger på företagens momsredovisning
  • Även demografisk data och turismstatistik har SCB som källa

 Övriga källor

  • Offentliga årsredovisningar
  • Inrapportering från köpcentrum
  • Inrapportering från Ikea och Systembolaget
  • Branschtidningar (Fri Köpenskap, Tidningen Market, Dagens handel)
  • Kontakt med butiker och kommuner
  • Intern kunskap och erfarenhet av detaljhandeln

Läs mer tillgängliga uppgifter i Handeln i Sverige
Registrera dig här
Så använder du databasen

Läs mer om HUI Research här
Läs mer om Handelsrådet här