Unika data

TIDSSERIER FRÅN 2007 TILL 2017

Databasen innehåller uppgifter om sorteringsvariablerna som visas i listan nedan. 
 
Befolkning per kommun, län och riket, 2007-2017
Befolkningsutveckling per kommun, län och riket, 2007-2017

Åldersstruktur per kommun, län och riket, 2017

Nettopendling per kommun och län, 2016

Gästnätter per  kommun, län och riket, 2016
Fritidshus* per 1 000 invånare, kommun, län och riket, 2017

Inkomstindex per kommun och län, 2016

Omsättning i dagligvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2017
Omsättning i sällanköpsvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2017
Omsättning i total detaljhandel per kommun, län och riket, 2007-2017

Omsättningsutveckling i dagligvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2017
Omsättningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln per kommun, län och riket, 2007-2017
Omsättningsutveckling i total detaljhandel per kommun, län och riket, 2007-2017

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Försäljningsindex i total detaljhandel per kommun och län, 2007-2017

Förändring i försäljningsindex i dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Förändring i försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2017
Förändring i försäljningsindex i total detaljhandel per kommun och län, 2007-2017

Jämförelseindex i dagligvaruhandeln per kommun, 2007-2017
Jämförelseindex i sällanköpsvaruhandeln per kommun, 2007-2017
Jämförelseindex i total detaljhandel per kommun, 2007-2017

Sysselsatta 16+ år inom dagligvaruhandeln per kommun och län, 2007-2016
Sysselsatta 16+ år inom sällanköpsvaruhandeln per kommun och län, 2007-2016
Sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel per kommun och län, 2007-2016

Sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2007-2016
Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandeln per kommun och län, 2007-2016

* = OBS! Fr.o.m 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkoderna