HANDELNS STRUKTUR OCH UTVECKLING

Rapporten Handelns struktur och utveckling kartlägger butiksstrukturen i Sverige. Rapporten visar bland annat att omsättningen drivs av kedjorna och att 51 procent av Sveriges butiker är kedjeanslutna.

PDF-dokumentet innehåller rapporten i sin helhet. I Exceldokumentet finns all underlagsdata till PDF-dokumentet samt ytterligare statistik om detaljhandeln.