SNABBFAKTA 2018

Rapporten Snabbfakta innehåller intressanta fakta och nyckeltal för den svenska detaljhandeln. Bland annat behandlas utveckling, förädlingsvärde, sysselsättning, produktivitet, konkurser, utländska företag samt konsumtion. Även e-handel behandlas, liksom svensk detaljhandel ur ett internationellt perspektiv. Rapporten ger en överskådlig bild av marknaden som är bra att ha med sig då regional statistik studeras i databasen Handeln i Sverige.

PDF-dokumentet innehåller ett urval av fakta samt kommentarer till statistiken. I Exceldokumentet finns all underlagsdata till PDF-dokumentet samt ytterligare statistik om detaljhandeln.